مجتمع فرهنگی آموزشی بصیر دبیرستان غیر دولتی پسرانه بینش(متوسطه اول و دوم)

شرایط ثبت نام: داشتن معدل کل حداقل 19 در پایه های هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم دارا بودن ارزیابی خوب یا خیلی خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم یا سال ششم ابتدایی ، به انضمام پذیرش در مصاحبه حضوری 

روز بزرگداشت مقام معلم گرامی باد

نفرات برتر دبیرستان دوره اول

برگزاری آزمون غیر نهایی پایه های دوازدهم و نهم

برگزاری آزمون غیر نهایی پایه های دوازدهم و نهم با رعایت پروتکلهای بهداشتی

حوزه امتحان نهایی

برگزاری امتحان نهایی پایه دوازدهم در حوزه امتحان نهایی هنرستان دکتر حسابی

برگزاری کلاس های رفع اشکال با رعایت پروتکل های بهداشتی

برگزاری کلاس های آنلاین

دبیرستان غیر دولتی بینش در راستای افزایش کیفی آموزش اقدام به برگزاری کلاس های آنلاین کرده است.

تدریس درس یازدهم پایه دهم مبحث قافیه

تدریس فرایند هم دما-پایه دهم-آقای زارعی

تدریس استفاده از قانون دست راست

تدریس انسان و محیط زیست-پایه یازدهم

مشاهده مطالب قدیمی تر...