مجتمع فرهنگی آموزشی بصیر دبیرستان غیر دولتی پسرانه بینش(متوسطه اول و دوم)

شرایط ثبت نام: داشتن معدل کل حداقل 19 در پایه های هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم دارا بودن ارزیابی خوب یا خیلی خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم یا سال ششم ابتدایی ، به انضمام پذیرش در مصاحبه حضوری 

خبرهای دبیرستان | کارنامه امتحانات نوبت دوم

عاشورا
1397/06/29 19:02:00
عید فطر مبارک
1396/04/04 17:44:40
بازگشت به صفحه قبل...