مجتمع فرهنگی آموزشی بصیر دبیرستان غیر دولتی پسرانه بینش(متوسطه اول و دوم)

پیش ثبت نام

متقاضیان ثبت نام در مجتمع فرهنگی، آموزشی بینش با دارا بودن ارزیابی خوب یا خیلی خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم یا کارنامه نوبت اول سال ششم ابتدایی و همچنین متقاضیان ثبت نام در پایه های هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم با داشتن معدل کل حداقل 19 به انضمام پذیرش در مصاحبه حضوری از شرایط لازم برای ثبت نام در دبیرستان های دوره اول و دوم بینش می باشد.جهت اطلاعات بیشتر با ستاد ثبت نام دبیرستان بینش تماس گرفته شود.

تلفن تماس:

دبیرستان دوره اول 76311074 – 76341069

دبیرستان دوره دوم:  76313532