مجتمع فرهنگی آموزشی بصیر دبیرستان غیر دولتی پسرانه بینش(متوسطه اول و دوم)

شرایط ثبت نام: داشتن معدل کل حداقل 19 در پایه های هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم دارا بودن ارزیابی خوب یا خیلی خوب یا معادل آن در کارنامه نوبت دوم سال پنجم یا سال ششم ابتدایی ، به انضمام پذیرش در مصاحبه حضوری 

نفرات برتر دبیرستان دوره اول

کلاس های رفع اشکال

برگزاری کلاس های رفع اشکال با رعایت پروتکل های بهداشتی

برگزاری کلاس های آنلاین

دبیرستان غیر دولتی بینش در راستای افزایش کیفی آموزش اقدام به برگزاری کلاس های آنلاین کرده است.

تدریس درس یازدهم پایه دهم مبحث قافیه

تدریس فرایند هم دما-پایه دهم-آقای زارعی

تدریس استفاده از قانون دست راست

تدریس انسان و محیط زیست-پایه یازدهم

برنامه زمان بندی آنلاین پایه دوازدهم

برگزاری آزمون آنلاین پایه دوازدهم

دانش آموزان پایه دوازدهم جهت تست آزمون آنلاین وارد لینک زیر شوید.

https://survey.porsline.ir/s/PBocuHv

مشاهده مطالب قدیمی تر...